Náš tím

Vedenie
Gabriela Kocmálová (Gabi)
konateľka
E-mail: kocmalova@vydavatelstvomagna.sk
Dominika Škerková
manažér
E-mail: skerkova@vydavatelstvomagna.sk
Martin Uhrina (Theus)
manažér
E-mail: uhrina@magnapublishing.sk

Externá pomoc
Bc. Adriána Švárna
hlavná grafička
E-mail: adrianasvarna@gmail.com
Bc. Mária Danihelová
jazyková korektorka
E-mail: danihelova@magnapublishing.sk
Bc. Adriana Bolyová
jazyková korektorka
E-mail: bolyova@vydavatelstvomagna.sk

Kontakt

Kontaktujte nás

Magna Publishing s.r.o.
Letecká 5896/20,  91701 Trnava
IČO:  50 766 171
DIČ:  212 046 9351
IČ DPH: SK2120469351

E-mail: info@magnapublishing.sk