O Magne

Naša história

Vydavateľstvo Magna vzniklo na začiatku roka 2017 s cieľom podporiť čítanie, propagovať aj nových autorov a dostať knihy viac medzi ľudí. Preto sa riadi mottom:

„My nie sme len obyčajné vydavateľstvo, my sme Magna.“

Význam týchto viet pochopíte, keď chytíte do rúk nejakú z kníh z ich ponuky. Hneď od prvého okamihu pocítite lásku, s akou tím pracovníkov k nej pristupoval od prvého čítania rukopisu až po vloženie do police.

Naša cesta

Chceme, v prvom rade podporiť nových autorov, ktorí potrebujú pomoc vo svojich začiatkoch. Našou prioritou je, čo najviac kníh dostať medzi ľudí a tým podnietiť k čítaniu ako takému.

V dnešnej dome techniky sa viac zameriavame na články a online časopisy ako starému dobrému čítaniu pri svetle sviečky a relaxu.

Čítanie nebolí, nepáli ani neodvráva, iba nám dáva možnosť zažiť niečo úžasné a v niektorých prípadoch sa aj čo to naučiť.